MPB krijon lehtësira për sigurimin e automjeteve


MPB krijon lehtësira për sigurimin e automjeteve

Ministria e Punëve të Brendshme dhe e Administratës Publike ka marrë vendim që ta pezullojë përkohësisht afatin kohor prej 5 ditësh për regjistrimin e automjetit pas kryerjes së pagesës së sigurimit të veturës.

Kështu është njoftuar nga zëvëndëskryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka thënë se Ministria e Punëve të Brendshme ka marrë vendim për pezullimin e përkohshëm të afatit kohor pesë ditor të policës së sigurimit që shërben për regjistrimin e automjeteve.

Deri më tani, pas bërjes së pagesës së sigurimit të automjetit, qytetarët kanë qenë të obliguar ta bëjnë edhe regjistrimin e automjetit në afat prej 5 ditësh, ndërkohë që me vendimin e ri, ky afat është pezulluar përkohësisht dhe po ashtu të gjitha llojet e regjistrimit të mjeteve mund të bëhen në secilën Qendër për Regjistrimin e Automjeteve të rajonit përkatës, përkatësisht vendbanimit të pronarit të mjetit.

Shpërndaje:

Veturat në shitje