Auto pjesë në shitje Rripa, gypa dhe kabllo për Peugeot në Vushtrri