Auto pjesë në shitje Rripa, gypa dhe kabllo për Ford në Suharekë