Qysh me përdorë veturaneshitje.com?


Qysh me përdorë veturaneshitje.com?

Veturaneshitje.com është vendi më i mirë për shpalljen e veturave në shitje në Kosovë. Këtu ju mund të shpallni vetura të vjetra dhe të reja, të kontaktoni me shitësit e veturave, të regjistroni një auto biznes ose shihni listën e auto bizneseve të shpallura, si dhe të përdorni kalkulatorin e doganës që ju mundëson llogaritjen e doganës për Kosovë. 

Regjistrimi i shpalljes

Për ta regjistruar një shpallje në veturaneshitje.com, ju së pari duhet të regjistroheni. Regjistrimi kërkohet për arsye të menaxhimit më të lehtë të veturave që ju i publikoni. Regjistrimi është fare i thjeshtë, ju mund të zgjidhni të regjistroheni duke përdorur e-mailin dhe një fjalëkalim (password) ose mund të kyçeni përmes Facebook, Google ose Twitter. Linku për regjistrim është ky:

http://www.veturaneshitje.com/Account/Register

Pasi të jeni regjistruar, ju mund ta shihni emrin ose emailin tuaj në këndin e djathtë lartë, ndërsa më poshtë linkun për regjistrim të shpalljes ku shkruan Regjistro Shpalljen http://www.veturaneshitje.com/Vetura/Regjistro. Pasi të keni shtypur në këtë link, do të ju shfaqet forma për regjistrimin e të dhënave të veturës. Kjo formë është e ndarë në disa pjesë, duke filluar nga:

 • Të dhënat e veturës 
  Këtu ju keni duhet të shenoni titullin e shpalljes dhe të zgjedhnni markën, modelin, vitin e prodhimit, llojin e veturës, karburantin, transmisionin (marshin), numrin e ulseve dhe ngjyrën. Këto të dhëna janë të kërkuara dhe pa i mbushur këto, nuk mund të vazhdoni më tutje.
 • Extra, Siguria dhe Komoditeti
  Këtu ju duhet të shtypni në opcionet që janë të përfshira në veturën tuaj. Nëse keni shtypur gabimisht një opcion, mjafton të shtypni prap në te dhe ai nuk do të përfshihet(largohet).
 • Gjendja Teknike
  Këtu zgjedhni gjendjen e veturës, numrin e kilometrave të veturës dhe madhësinë e motorit.
 • Përshkrimi
  Nëse dëshironi që të përshkruani më shumë në lidhje me veturën tuaj, atëhere shënoni në këtë pjesë duke cekur detaje që nuk janë përfshirë në pjesët më lartë.
 • Çmimi i veturës
  Nëse ju keni një çmim fiks për veturën tuaj, atëhere shënoni çmimin. Nëse keni një çmim të diskutueshëm, atëhere vendosni çmimin dhe zgjidhni edhe opcionin Me marrveshje, ndersa nësë nuk keni vendosur ende çmimin, atëhere lereni çmimin e zbrazët dhe zgjedhni opcionin Me marrveshje.
 • Kontakti
  Të dhënat e shënuara në këtë pjesë, ju shërbejnë blerësve për t'ju kontaktuar. Është me rëndësi ta dini që e-maili juaj nuk shfaqet në asnjë mënyrë, ai vetëm shërben që përmes formës së kontaktit të ju ofrohet mundësia blerësve të ju kontaktojnë direkt në e-mail.

 

Pasi ti keni vendosur të dhënat e kërkuara, në fund të faqës në anën e djathtë e keni komandënbutonin) PUBLIKO, shtypni aty dhe vetura juaj është shpallur.

Kërkimi i veturës

Funksioni i kërkimit të veturës është i vendosur në ballinë në anën e djathtë dhe është më kompakt. Këtu duke përdorur fushat si markamodelivitiçmimikarburanti dhe transmisioni keni mundësi që ta ngushtoni listën e veturave duke i shfaqur vetëm ato të cilat i përshtaten kritereve tuaja të kërkimit. Mjafton t’i specifikoni vlerat për ketë fusha dhe të shtypni komandën KËRKO. Nëse doni t'i përfshini në kërkimin tuaj edhe veturat e dëmtuara, atëherë zgjidhni edhe opsionin Veturat e dëmtuara.

Shfaqja e listës së veturave do të bëhet në faqen Vetura. Në këtë faqe, pastaj ju mund ta përdorni kërkimin e avancuar i cili ndodhet në anën e majtë dhe ju jep më shumë mundësi për kërkim.

Kërkimi në bazë të specifikave Extra, Siguri dhe Komoditet gjendet ketu (shih më poshtë anën e majtë): http://www.veturaneshitje.com/Vetura. Ky kërkim ju mundëson shfaqjen e veturave në bazë të një opcioni të zgjedhur, pra mjafton të shtypni bie fjala mbi ABS dhe juve do të ju shfaqën të gjitha veturat që kanë sistmin ABS.

Si bëhet llogaritja e doganës për vetura

Kalkulatorin për llogaritje të doganës mund ta gjeni në faqën e parë, në anën e djathtë. Linku direkt që ju dërgon tek kalkulatori është ky:
http://www.veturaneshitje.com/#calculator

Pasi të keni shtypur linkun e më sipërm, ai do të ju dërgoj në faqën e parë në pozitën e saktë ku ndodhet edhe Kalkulatori i Doganës - në anën e djathtë.

Kalkulatori i doganës i ka tri fusha ku mund të shënoni vlerat përkatëse:
Çmimi i veturës - Këtu duhet të shenoni çmimin e përafërt të veturës. Duhet ta mbani në mend se, ky çmim në doganën e Kosovës llogaritet sipas katalogut që e posedon dogana, mirëpo ju mund të shënoni një çmim të përafërt ose çmimin me të cilin e keni blerë veturën.
Viti i prodhimit - Këtu shenoni vitin e prodhimit të veturës.
Madhësia e motorit - Këtu shënoni madhësinë  e motorit në cm³. Keni kujdes të shenoni numrin e plote psh. 2000 ose 1900 (mos e shenoni 2., ose 1.9).

Pasi që i keni shenuar vlerat e duhura, atëhere shtypni komandën Llogarit dhe juve menjëherë do të ju shfaqet TOTALI. Duhet ta dini se totali tregon për pagesën e akcizës, taksës doganore dhe TVSH-së.

Si ta gjeni një auto biznes

Veturaneshitje.com ju mundëson që të regjistroni një auto biznes. Është një listë e gjatë e kategorive të auto bizneseve të cilat mund të specifikohen kur ju regjistroni një auto biznes. Kjo listë përfshinë këto kategori:
Auto Servis
Auto Sallon
Diler i Autorizuar
Auto Shkollë
Auto Pjesë
Auto Limar
Auto Larje
Auto Elektricist
Auto Klima
Auto Alarm
Auto Parking
Auto Treg
Auto Transport
Gomisteri
Vetura me qera
Pikë Karburanti
Kontrollim Teknik
Taksi
Tjeter

Lista e auto bizneseve pasurohet nga regjistrimet e vizitorëve, qëllimi është që të lehtësohet gjetja e këtyre auto bizneseve brenda Kosovës apo brenda një qyteti, kështu që, nëse ju dini për të dhënat e një auto biznesi, regjistroni ate që të jetë në dispozicion për ata që kanë nevojë.

Kërkimi i një auto biznesi është shumë i thjeshtë, mjafton të shkoni tek menyja Auto Biznese përmes këtij linku: http://www.veturaneshitje.com/Biznese. Pasi që keni shtypur këtë link, juve do të ju shfaqet lista e auto biznseve dhe në anën e majtë e keni formën për kërkimit. Kërkimi mund të realizohet përmes fushave të emrit, kategorisë dhe qytetit. Pasi që i keni vendosur të dhënat e duhura në keto fusha, shtypni komandën Kërko dhe do të shihni listën e rezlutateve të gjetura.

Shpërndaje: