Auto pjesë në shitje Rripa, gypa dhe kabllo për Citroën në Fier