Si të vozisësh në kohë mjegull apo smog?


Si të vozisësh në kohë mjegull apo smog?

Të ngasësh makinën në mjegull apo smog kur ajri është shumë i papastër (sikurse javëve të fundit në vendin tonë) mund të jetë e rrezikshme për shkak të dukshmërisë së vogël. Distanca e vogël dhe nxitimi për të dalë sa më shpejtë nga mjegulla janë disa nga gabimet që i bëjnë shoferët në kohë me mjegull apo smog.

Ja disa këshilla që duhet pasur parasysh:

Mos nxitoni!
Sikurse rënia e shiut, edhe mjegulla është normale, andaj gjëja kryesore është që të mos  bëjmë panikë e të ngutemi në kohë me mjegull, sepse gjithçka është normale dhe nuk ka arsye për shqetësim, nëse jeni të vëmendshëm. Në të kundërtën, paniku dhe nxitimi për të dalë sa më shpejtë nga mjegulla mund të sjellin deri tek aksidentet fatale. Vozitja në mjegull duhet të bëhet ngadalë dhe me durim. Kontrollojeni edhe matësin e shpejtësisë për të parë nëse jeni duke lëvizur më shpejtë se sa duhet.

Mbani distancë me makinat tjera
Prej gjërave kryesore në kohë me mjegull është mbajtja e distancës me makinat tjera, e cila duhet të jetë më e madhe se zakonisht për të shmangur aksidentet eventuale si shkak i dukshmërisë së vogël dhe pamundësisë për të frenuar shpejtë. E kuptojmë se shumë shoferë i rrinë afër makinës përpara tyre sepse është më e lehtë të vozisësh kur dikush jua ndriçon rrugën dhe ndjenjës së sigurisë kur nuk jeni vetëm në këto kushte të vështira, por qëndrimi shumë pranë një makine tjetër është i rrezikshëm ngase edhe shoferi para jush e ka dukshmërinë e vogël dhe në rast të frenimit të shpejtë mund të shkaktohen aksidentet zinxhirore në kohë me mjegull.  Nëse ndjenja e të qenit vetëm në një rrugë me mjegull ju shkakton panik, atëherë vozisni në mënyrë të tillë që të mos e humbni nga sytë makinën para jush, por assesi mos iu afroni shumë. Thjeshtë vozisni ngadalë, mbani distancë më të madhe vetëm sa për mos ta humbur nga sytë makinën para jush.

Mos e ndiqni vijën e mesit
Shumë vozitës ndjehen më të sigurt kur e ndjekin vijën e mesit të rrugës në kohë me mjegull, por kjo nuk është një ide edhe aq e mirë sepse mund të jetë e rrezikshme kur rruga është dykahëshe. Nëse ana e djathtë e rrugës është e shënuar me vijë sipas rregullave të komunikacionit, atëherë gjëja më e mirë është ndjekja e asaj vije për të shmangur makinat që vijnë nga drejtimi i kundërt. Ndonëse nuk duhet ndezur dritat e gjata në kohë me mjegull, megjithatë shumë shoferë e bëjnë këtë, andaj ndjekja e vijës në anën e djathtë të rrugës është një ndihmesë shtesë kundër dritave të gjata që mund t’ju verbojnë.

Ndezni dritat për mjegull
E potencuam se në kohë me mjegull nuk është mirë të ndizen dritat e gjata, andaj gjëja kryesore që duhet të bëni është t’i ndezni dritat që janë pikërisht për situata të tilla, ato të mjegullës. Nëse vetura juaj ka drita të mjegullës, atëherë përdorini ngase ato janë të vendosura ulët në pjesën e poshtme të veturës, gjë ndikon në ndriçimin e rrugës në kohë me mjegull dhe njëkohësisht i kursen ngasësit tjerë nga verbimi i dritave tuaja të gjata. Përdorimi i dritave të gjata në mjegull nuk preferohet në asnjë mënyrë sepse mjegulla mund të sjellë reflektimin e dritës.  

Lëshojeni ngrohësin e xhamave
Duke qenë se mjegulla mund të formojë lagështi dhe si rezultat të avullohen xhamat brenda veturës suaj, atëherë për ta shmangur një gjë të tillë padyshim është e udhës që ta lëshoni ngrohësin e xhamave. Njëkohësisht aktivizoni edhe fshesat e xhamave për të pasur dukshmëri sa më të mirë.

Shpërndaje:

Veturat në shitje