Për 19 vite, gjysmë miliardë euro dëme të paguara nga sigurimet


Për 19 vite, gjysmë miliardë euro dëme të paguara nga sigurimet

Gjatë 19 viteteve, shuma e dëmeve që kompanitë e sigurimeve e kanë paguar gjatë operimit në Kosovë, ka arritur gati në gjysmë miliardë euro.  Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, pagesa e dëmeve është rritur nga viti në vit.

Për shkak të numrit të madh të aksidenteve të shkaktuar në komunikacion (shumë prej tyre edhe nga automjetet e pasiguruara), kompanitë e sigurimeve kanë është dashur t’u paguajnë qytetarëve gati gjysmë miliard euro dëme.

Sami Mazreku, drejtor në Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës thotë se pagesa e dëmeve është prioritet kryesor i industrisë së sigurimeve në Kosovë.

Ndonëse, qytetarët jo rrallëherë janë ankuar se nuk janë dëmshpërblyer aq sa kanë pësuar dëme apo vonesa të shumta, Fehmi Mehmeti, guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës, ka deklaruar se tek industria e sigurimeve po vërehet një trend më pozitiv në pagesën e dëmeve, krahasuar me periudhat paraprake.

Shpërndaje:

Veturat në shitje