A kanë mirëmbajtje veturat elektrike?


A kanë mirëmbajtje veturat elektrike?

Ekziston një legjendë urbane që thotë se veturat elektrike nuk kanë nevojë për mirëmbajtje. Edhe pse ato nuk kanë nevojë për ndërrim vajrash, megjithatë veturat elektrike kanë nevojë për frena, goma dhe inspektime tjera teknike.

Disa nga detyrat e mirëmbajtjes mund të kryhen edhe nga vetë vozitësit, por disa të tjera kanë nevojë për ndërhyrje profesionale.

Ndërkohë veturat hibride dhe ‘plug-in hybrid’ kanë edhe sisteme elektrike, edhe motorë me djegie të derivateve. Këto vetura kanë nevojë për mirëmbajtje njëlloj si të gjitha veturat tjera që funksionojnë me djegie të derivateve, me një dallim të vetëm, që frenat e veturave hibride mund të zgjasin më shumë se të veturave tjera normale.  Për shkak të sistemit të kombinuar dhe kompleks (elektrik dhe me derivate), çdo mirëmbajtje përveç gjërave të thjeshta, është mirë t’u lihet teknikëve profesionistë.

Toyota

Shpërndaje:

Veturat në shitje