Sa kilometra duhet t’i ketë një veturë e përdorur që dëshironi ta blini?


Sa kilometra duhet t’i ketë një veturë e përdorur që dëshironi ta blini?

Kur blini një veturë të përdorur, ju duhet të llogarisni edhe për kilometrat e kaluara që mund t’i ketë ajo veturë. Sigurisht sa më pak kilometra të kaluara që i ka një veturë, aq më mirë.

Një mesatare prej 20 000 kilometrash në vit konsiderohet normale për një veturë, por normalisht, shumë vetura kalojnë më pak kilometra se kaq, ndërsa disa të tjera kalojnë shumë më shumë për shkak të distancave të gjata të lëvizjes. Gjithsesi, kilometrat e kaluara në autostradë janë më të mira se kilometrat e kaluara nëpër qytet.

Një veturë e prodhuar më 2002, do të duhej t’i kishte rreth 100 000 kilometra të kaluara në vitin 2007, e jo po këtë numër kilometrash ta ketë edhe 15 apo gati 20 vite pas prodhimit. Një veturë që i ka mbi 180 000 kilometra të kaluara, nuk preferohet të blihet. Por në vendet në zhvillim siç është edhe Kosova, kjo shifër konsiderohet normale, madje edhe e pëlqyer.

Shpërndaje:

Veturat në shitje