Kilometrat mesatare të veturave në SHBA dhe Evropë. Cila moshë bën më shumë kilometra?


Kilometrat mesatare të veturave në SHBA dhe Evropë. Cila moshë bën më shumë kilometra?

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një veturë i kalon mesatarisht 20 000 kilometra gjatë vitit. Në Evropë, kjo shifër është më e ulët, rreth 12 000 kilometra.

Kjo për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një vend i madh dhe distancat nga vendi në vend janë të mëdha, pasi njerëzit nuk jetojnë shumë ngjeshur si në Evropë. Po ashtu, për shkak të kësaj, në SHBA njerëzit preferojnë vetura të mëdha e të fuqishme të cilat edhe harxhojnë mjaft derivate. Për dallim nga SHBA, Evropa është më e vogël dhe e ndarë në shumë shtete. Si vende më të vogla, rrjedhimisht evropianët jetojnë më ngjeshur, më pranë njëri-tjetrit dhe kjo bën që distancat nga vendi në vend, apo nga shtëpia në punë të mos jenë shumë të largëta. Edhe tek madhësia e veturave, evropianët dallojnë duke preferuar vetura të vogla ekonomike të cilat shpenzojnë pak derivate.

Për shkak të ndarjes në shumë shtete, në Evropë është e vështirë të sigurohen të dhënat për secilin shtetet ndaras se cilat mosha vozisin më shumë, ndërsa në SHBA këto të dhëna gjenden lehtë dhe janë shumë të detajuara.

Këto janë kilometrat mesatare të kaluara për çdo moshë në SHBA:

  • Mosha nga 16 deri 19 – 12 200 kilometra në vit
  • Mosha nga 20 deri 34 – 24 300 kilometra në vit
  • Mosha nga 35 deri 45 – 24 600 kilometra në vit
  • Mosha nga 55 deri 64 – 19,200 kilometra në vit
  • Mosha mbi 65 vjeç – 12 300 kilometra në vit

kilometrat

 

Shpërndaje:

Veturat në shitje