Sa shpesh duhet kontrolluar dhe ndërruar vaji i motorit


Sa shpesh duhet kontrolluar dhe ndërruar vaji i motorit

Edhe kjo çështje është diskutuar mjaft dhe ekzistojnë mendime të ndryshme, megjithatë këshillohet që niveli i vajit të motorit të kontrollohet shpesh.

Rekomandohet që vaji të kontrollohet një herë në muaj. Megjithëse mund të duket interval i shpeshtë kohor, kur është në pyetje qëndrueshmëria dhe jetëgjatësia e motorit, është më mirë që t’i përmbahemi këtij afati. Disa prej makinave kanë e tregojnë nivelin në panelin elektronik e disa të tjera që janë më të vjetra jo.

Kjo ishte sa i përket kontrollimit, ndërsa sa i përket ndërrimit të vajit disa sugjerojnë që vaji të ndërrohet çdo 5 000 kilometra ose çdo 3 muaj. Ndërkohë disa të tjerë sugjerojnë se me teknologjinë e re të veturave, ky interval kaq i shpeshtë nuk është i nevojshëm. Shumica e prodhuesve të veturave rekomandojnë që vaji i motorit të ndërrohet çdo 10 000 ose 15 000 kilometra, apo 6 deri 12 muaj. Megjithatë, mes dy alternativave (ndërrimit të vajit çdo 3 muaj, apo çdo 12 muaj), mesatarja do të ishte ideale. Ndërrimi i vajit dy herë në vit është edhe më efektiv sepse vaji vjetrohet  gjë që ndikon në efikasitetin dhe jetëgjatësinë e motorit.

Shpërndaje:

Veturat në shitje