Si ta shmangni aksidentin gjatë tejkalimit?


Si ta shmangni aksidentin gjatë tejkalimit?

Ndonjëherë për të arritur më shpejtë në destinacion, mund të na nevojitet që ta tejkalojmë ndonjë veturë në një rrugë me dy korsi. Por papritmas, gjatë tejkalimit shfaqet një veturë që po vjen me shpejtësi drejt nesh në korsinë e majtë që zgjodhëm për ta bërë tejkalimin, duke rrezikuar kështu një aksident të rëndë.

Nëse koha nuk është e mjaftueshme, atëherë ndizni sinjalizuesit për t’i treguar shoferit të veturës tjetër se në cilën anë të rrugës do të shkoni, në mënyrë që të mos përplaseni të dy në të njëjtën korsi.

Në 60% të rasteve, aksidentet ndodhin pasi shoferët që hyjnë në tejkalim, vendosin të vozisin në anën e jashtme të rrugës nga ana e majtë pa sinjalizuar fare, ndërsa po në këtë anë vijnë edhe veturat nga drejtimi i kundërt sepse në mënyrë të natyrshme ata do të zgjedhin anën e jashtme të rrugës nga ana e djathtë që është korsia e tyre.  Andaj është më mirë dhe shumë më e sigurt të që ktheheni në anën e djathtë që është korsia juaj dhe përdorimi i sinjalizuesit për të treguar se në cilën anë do të ktheheni do t’ju ndihmojë ta shmangni aksidentin.

Gjithsesi, nuk duhet bërë shprehi që të hyjmë në tejkalime pasi jemi vonuar duke shkuar diku, por nëse një gjë e tillë ndodhë, atëherë duhet të ktheheni në korsinë tuaj duke sinjalizuar se do ta bëni këtë. Nisuni me kohë dhe shmangni sa më shumë tejkalimet ngase nuk ka asnjë arsye të justifikueshme për ta arsyetuar një aksident vetëm pse keni qenë të pakujdesshëm apo jeni nisur vonë.

Shpërndaje:

Veturat në shitje