Analizoni lëvizjet e veturave tjera për ta ditur në cilën anë të vozisni


Analizoni lëvizjet e veturave tjera për ta ditur në cilën anë të vozisni

Ndonjëherë disa udhëtime (qoftë në qytet apo rrugë më të gjata) zgjasin më shumë për shkak të paaftësisë sonë për t’i analizuar lëvizjet e veturave.

Nëse shoferët e veturave më të mëdha, të autobusëve apo kamionëve e ndryshojnë shiritin e vozitjes, atëherë edhe juve ndoshta do t’ju duhet ta bëni një gjë të tillë, ngase ata e shohin rrugën më mirë dhe ka të ngjarë që ata të kenë parë ndonjë aksident apo diçka të ngjashme. Pra kushtojini rëndësi manovrave të veturave tjera dhe veçanërisht atyre që janë më të mëdha e më të larta sepse e shohin rrugën më mirë dhe nëse të gjithë njëherësh e ndryshojnë shiritin, atëherë kanë parë diçka që e bllokon rrugën, andaj po e ndryshojnë shiritin.

Ndërsa nëse ju i shihni të gjitha veturat në një shirit dhe futeni në shiritin e zbrazët sepse askush nuk është në atë shirit, atëherë gaboheni ngase patjetër ka një arsye që të gjitha veturat i janë shmangur një shiriti të caktuar. Nëse ju futeni në atë shirit që s’ka asnjë veturë, sërish do të vini në situatë kur do të duhet të futeni në shiritin e veturave tjera, por do të jetë vonë pasi askush nuk do t’ju japë përparësi meqë ju është dukur vetja i mençur duke u futu në një shirit të zbrazët dhe i keni tejkaluar të gjitha veturat që po prisnin në radhë para jush.

Mjafton t’i kushtoni rëndësi lëvizjes së veturave tjera, gjë që është shumë e lehtë, por mund t’ju kursejë mjaft kohë.   

Shpërndaje:

Veturat në shitje