Shitja e policave të sigurimit bie për 50%


Shitja e policave të sigurimit bie për 50%

Si pasojë e Pandemisë globale Covid-19, shitja e policave të sigurimit ka rënë për 50% gjatë muajve mars dhe prill, krahasuar me muajt e kaluar dhe periudhën e njejtë të vitit të kaluar.  

Këto të dhëna janë bërë të ditura duke iu referuar të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), ndërsa Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku thotë se nëse një trend vazhdon edhe në muajt në vijim situata do të rëndohet tej mase.

Por në anën tjetër qytetarët arsyetohen se shpenzimet e regjistrimit të automjetit bashkë me sigurimin janë aq të larta sa që detyrohen që ta shtyjnë regjistrimin për shkak të pamundësisë financiare. Ata po ashtu thonë se duhet denuar dhe ndaluar vozitësit pa sigurim që dalin në komunikacionin, por në anën tjetër shtyrja e regjistrimit të automjetit është e drejtë e tyre nëse duan apo jo ta regjistrojnë si shkak i pamundësive financiare dhe se regjistrimi nuk duhet kushtëzuar menjëherë pas skadimit të regjistrimit paraprak.

Aktualisht në Kosovë janë më shumë se 150 mijë automjete të paregjistruara.

Shpërndaje:

Veturat në shitje