Si ta mbani mesin e shiritit gjatë vozitjes pa shkuar anash?


Si ta mbani mesin e shiritit gjatë vozitjes pa shkuar anash?

Disa vozitës e kanë shumë të vështirë që gjatë vozitjes të qëndrojnë në mesin e shiritit sepse ose shkojnë shumë në të djathtë ose shumë në të majtë dhe arsyeja është sepse ata nuk shikojnë në vendin e duhur, por gjatë gjithë kohës shikojnë në vijat anësore të shiritit të rrugës.

Nëse shikoni vijën në anën e majtë, ju gjithmonë do të vozisni në të majtë, ndërsa nëse orientimin e bazoni me vijën në anën e djathtë, ju do të vozisni më shumë në të djathtë. Andaj, mos shikoni në vijat anësore të shiritit në të cilin jeni duke vozitur, por shikoni në mesin e shiritit (edhe pse aty nuk ka vija), madje edhe nëse rruga është me kthesa, sërish shikojeni mesin e shiritit.

Vendi apo pika se ku duhet të shikoni është një nga problemet kryesore që disa vozitës nuk dinë si ta menaxhojnë. Megjithëse se ju duhet të shikoni në mesin e shiritit, megjithatë kjo nuk do të thotë se nuk duhet larguar shikimin asnjëherë nga mesi i shiritit. Përkundrazi ju duhet të shikoni kudo përreth jush për të pasur kujdes, por shikimi duhet të jetë i shkurtë, vetëm një fraksion i shkurtë i sekondës dhe pastaj ta riktheni sërish shikimin në mesin e shiritit të rrugës.

Disa vozitës vendosin ta shikojnë vetëm veturën përpara tyre dhe nëse ajo veturë e humbë kontrollin duke shkuar anash, edhe këta vozitës po ashtu do ta humbin kontrollin. Andaj pikërisht për këtë arsye është me rëndësi që të shikohet mesi i shiritit.

Shpërndaje:

Veturat në shitje