Plan për rimëkëmbjen e Evropës me pika mbushjeje për veturat elektrike


Plan për rimëkëmbjen e Evropës me pika mbushjeje për veturat elektrike

Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve (ACEA) dhe ‘Eurelectric’ e kanë mirëpritur planin e Komisionit Evropian për rikuperimin e sektorit të automjeteve pas pandemisë Covid-19.

Plani përfshin financimin e vendosjes së 1 milion pikave të mbushjes për veturat elektrike, gjë që ka qenë objektiv edhe i ‘European Green Deal’. Sipas kalkulimeve, me rritjen e kërkesës për vetura elektrike, deri në vitin 2030 do të ketë nevojë për 2.8 milionë pika mbushjeje për veturat elektrike në vendet publike, numër ky që është rreth 15 herë më i madh se sa ka tani në Bashkimin Evropian.   

Kjo është arsyeja pse sektorët e automjeteve dhe energjisë elektrike kanë bashkuar forcat për rishikimin urgjent të Direktivës së vjetëruar të BE-së për Infrastrukturën e Karburanteve Alternative (AFID). Kjo direktivë, e cila u miratua në vitin 2014, nuk është në përputhje me zhvillimin teknik të automjeteve elektrike dhe teknologjisë së karikimit dhe po ashtu ka munguar zbatimi nga shtetet anëtare.

ACEA dhe Eurelectric po i bëjnë thirrje Komisionit që të përshpejtojë planet për rishikimin e direktivës si pjesë e planit të rimëkëmbjes për Evropën. Kjo direktivë të rishikohet dhe të prezantojë një qasje shumë më moderne dhe ambicioze për të shpërndarë pikat e mbushjes së veturave elektrike dhe stacionet e karburantit të hidrogjenit në të gjithë Bashkimin Evropian.

Shpërndaje:

Veturat në shitje