Si të kujdesemi për fshirëset e xhamave?


Si të kujdesemi për fshirëset e xhamave?

Kur ta shihni se fshirëset e xhamave nuk po pastrojnë me efikasitetin e mëparshëm dhe nuk mund t’i pastrojnë disa sipërfaqe të xhamit, me shumë gjasë goma e fshirëseve mund të jetë harxhuar apo dëmtuar.

Shpeshherë, goma, korniza dhe plastika e fshirëses marrin formën e shkronjës ‘C’ dhe si rezultat, mesi i xhamit mbetet i paprekur e i pa pastruar. Andaj para se t’i ndërroni fshirëset e xhamave, provoni që t’i drejtoni dhe t’ua ktheni formën e mëparshme me dorë.

Nëse dëshironi që fshirëset e xhamave të qëndrojnë më gjatë, atëherë bëjeni shprehi që t’i pastroni shpesh xhamat, qoftë edhe kur ndaleni për ta mbushur veturën tuaj me karburant. Po ashtu, për t’i ruajtur fshirëset, asnjëherë mos i lëshoni ato të pastrojnë kur xhami është i thatë, sepse fshirëset e xhamave janë paraparë që të punojnë në sipërfaqe të lagësht e jo të thatë. Andaj para se t’i lëshoni ato për të pastruar, hidheni ujin fillimisht në xham e pastaj lëshojini fshirëset për ta pastruar xhamin.  


Drejtojini fshirëset duke i kthyer në anën e kundërt!

 

Shpërndaje:

Veturat në shitje