Pse duhet që uji i motorit (antifreez) të ndërrohet në periudha të caktuara?


Pse duhet që uji i motorit (antifreez) të ndërrohet në periudha të caktuara?

Ftohësi i motorit apo antifreezi është lëng me veti kimike të cilat janë profitabile në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e motorit. Ky lëng zakonisht kombinohet me ujë në proporcion 50/50 e ku gjatë dimrit ulë temperaturën e ngrirjes së ujit të motorit kurse gjatë verës rrit pikën e vlimit të ujit të motorit.

Pa antifreez uji i motorit gjatë dimrit do të ngrihej dhe dëmet e motorit do të ishin thuajse të pa rikuperueshme kurse gjatë verës temperaturat e larta do ta avullonin ujin e motorit apo në rastet më të këqija ta vlonin atë dhe rrjedhimisht të shkaktonin dëme të mëdha në motor.

Rekomandohet që ndërrimi i antifreezit të bëhet çdo 20,000KM apo çdo vit. Mirëpo secili model dhe markë e veturës është ndryshe dhe ka specifika të ndryshme të mirëmbajtjes. Referojuni manualit të veturës suaj për mësuar se në çfarë periudhash preferohet nderimi i antifreezit dhe se çfarë lloji të antifreezit duhet të përdorni.

Arsyet pse në periudha të caktuara duhet të ndërrohet antifreezi:

  1. Ndërrimi i antifreezit largon mbetje të korruduara dhe gëlqere të cilat mund të krijohen gjatë kohës. Është shumë e nevojshme të largohen këto mbetje të cilat mund të shkaktojnë nxehjen e motorit, duke bllokuar radiatorin e ftohjes së motorit, dhe të dëmtojnë sistemin e ftofjes së motorit. Këto mbetje mund të shkaktojnë bllokime edhe në radiatorin e ngrohjes së kabinës, ku shpesh vjen edhe deri te nevoja e ndërrimit të këtij radiatori.
  2. Antifreezi përmban aditiv të cilët bëjnë lyerjen e pompës së ujit të veturës dhe mbron pompën nga krijimi i korruzionit, e cila ndihmon në zgjatjen e jetës së pompës së ujit. Kjo aftësi lubrifikuese e antifreezit humbet me kohë.
  3. Antifreezi i vjetërsuar krijon veti acidike e ku pastaj shkakton dëme në kushineta, gomat izoluese dhe komponentat e aluminit që janë pjesë të motorit.
  4. Me ndërrimin e antifreezit përfitoni nga rasti dhe i bëni një kontroll rutinë të sistemit të ftohjes, termostatit, radiatorit dhe rripave.

Këshillë:

Ndërrimit të antifreezit të veturës kushtoni vëmendje të rëndësisë së njëjtë me atë të ndërrimit të vajit, sigurohuni për llojin e antifreezit që kërkon vetura juaj. Kujdes të veçantë kushtoni edhe kualitetit të antifreezit, pasi që kualiteti i tij përkufizon kohën dhe kualitetin e mirëmbajtjes së motorit dhe sistemit të ftohjes në veturën tuaj.

Shpërndaje:

Veturat në shitje