Shtëpia e Ankandeve Kosova

@shtëpiaeankandevekosova

Për klientët e saj, Shtëpia e Ankandeve Kosova, organizon shitjen e inventarit të zyreve, mobiljeve shtëpiake, pajisjeve të ndryshme, mallrave,vetura. Pothuajse gjithçka mund të shitet nëpërmjet ankandeve të organizuara nga Shtëpia e Ankandeve Kosova.


045-600-050
www.ankandet.com
Prishtinë

Anëtar prej 04/2017

Dëshironi ta regjistroni biznesin?
REGJISTRO BIZNESINNuk ka oferta te postuara nga ky autobiznes